Ewangelia na 20 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.04.2024 (J 6,55.60-69) z komentarzem:

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: „To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda.

Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca”. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?” Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym”.

Komentarz do Ewangelii na 20 kwietnia:

Usłyszany dziś fragment Ewangelii jest zakończeniem tak zwanej mowy eucharystycznej Jezusa. Część uczniów podsumowuje ją, twierdząc, że nauka ta jest zbyt trudna do przyjęcia. Przez dwadzieścia wieków niewiele się w tej kwestii zmieniło – także dziś tajemnica Eucharystii przekracza ludzki rozum. Można ją przyjąć jedynie przez wiarę. Czym jest dla ciebie tajemnica Eucharystii?

Niektórzy uczniowie Jezusa nie byli w stanie przyjąć nauki o spożywaniu Jego Ciała i Krwi, byli tym wręcz zgorszeni, dlatego przestali chodzić za Jezusem. Także współcześni chrześcijanie odchodzą od wiary, od Kościoła. Zapewne przyczyny tego są bardziej złożone niż niewiara w Eucharystię. Być może odeszli od Jezusa także twoi bliscy, dzieci, wnuki, przyjaciele… Co myślisz o ludziach, którzy odchodzą? Jaka ocena takich decyzji rodzi się w twoim sercu?

Jezus zadaje swoim uczniom pytanie, czy i oni chcą odejść. Może dziś pyta o to także ciebie. Wcześniej mówi jednak, że bycie Jego uczniem i wiara w Niego jest łaską daną przez Ojca. Słuchając ponownie dzisiejszego fragmentu Ewangelii, usłysz to pytanie jeszcze raz. Odpowiedz na nie Jezusowi w głębi swego serca. Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. Daj mi łaskę wiary.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *