Ewangelia na 20 kwietnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.04.2023 wg św. Jana 3, 31-36 z komentarzem:

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim.

Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce.

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

Komentarz do Ewangelii na 20 kwietnia:

Jezus jest posłany przez Ojca, który wszystko oddał w Jego ręce. To oznacza współpracę, bliskość i zaufanie między Nimi. Bóg jest tym, który panuje nad wszystkim, ma moc – jest Panem. Zobacz przestrzenie w twoim życiu, w których Mu nie dowierzasz, do których trudno ci Go dopuścić. Miejsca, w których to ty chcesz panować, zamiast pozwolić, by On cię prowadził.

Jezus mówi, że „kto wierzy w Syna, ma życie wieczne”. A więc Chrystus jest źródłem życia. Popatrz na chwile, w których dzięki bliskiej relacji z Panem, kiedy poszedłeś za Jego radą czy nauką, doświadczyłeś pokoju i radości. Zobacz, że Jezus również się tym cieszy. On pragnie, żebyś żył pełnią życia.

Jezus mówi o potrzebie zaufania. Ufać, to być przekonanym, mieć wiarę w kogoś. Gdy wierzymy Jezusowi, to pokładamy nadzieję zarówno w Nim, jak i w Bogu, że On nie będzie miał w stosunku do nas niecnych celów, że nas nie skrzywdzi. Patrząc na ludzkie relacje – gdy ludzie sobie ufają, czują się razem bezpieczni. Nie kreują wyidealizowanego wizerunku własnej osoby, nie maskują słabości, bo mają doświadczenie bycia przyjmowanym takimi, jakimi są. Jak reagujesz na zaproszenie Jezusa do zaufania? Porozmawiaj z Jezusem o tym, co dotknęło cię podczas tej modlitwy.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *