Ewangelia na 20 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.06.2019 wg św. Łukasza 9, 11b-17 z komentarzem:

Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał.

Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz On rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść!” Oni zaś powiedzieli: „Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi”. Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy.

Wtedy rzekł do swych uczniów: „Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu”. Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków.

Komentarz do Ewangelii na 20 czerwca:

Jezus daje nam nakaz karmienia naszych braci. Ludzie potrzebują różnego pokarmu, czy jest to pokarm dobrego słowa, miłości, troskliwości, poczucia humoru, akceptacji, ciepła, czy jest to zwykły – chleb nasz powszedni. Jezus namawia nas do pewnego wysiłku.

Bóg rozmnaża dobro, którym obdarzamy drugą osobę. Może jest jakieś zadanie, które Pan Bóg ma dla ciebie, a które uważasz za zbyt trudne. Może w twoim pojęciu masz mało do zaoferowania, tak jak uczniowie, niewystarczająco, żeby podzielić się z innymi. Jezus pokazuje nam, że dobro, którym obdarzamy ludzi, mnoży się. Może jest jakieś miejsce, osoba, do której Pan Bóg cię posyła, abyś dzielił się chlebem, słowem, dzielił się wiarą.

Spójrz na Jezusa. Nasz Mistrz spojrzał w Niebo, poprosił o błogosławieństwo i dokonał cudu. Idź w Jego ślady, a dobro, które przekażesz ludziom, rozmnoży się tak, że będziesz mógł zebrać nieoczekiwane owoce – dwanaście koszy ułomków. Zawierz dziś Jezusowi swoje działania. Proś Go, aby dał ci odwagę i wrażliwe serce, abyś potrafił dostrzegać potrzeby swoich braci i odpowiadać na nie.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *