Ewangelia na 2 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.10.2023 wg św. Mateusza 18,1-5.10 z komentarzem:

Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.

A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Komentarz do Ewangelii na 2 października:

“Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” Jest to pytanie o porządek, o ustalenie hierarchii ważności. Lubimy mieć porządek, wiedzieć na czym stoimy. Boimy się kogoś urazić, nie chcemy zaszkodzić dobrym stosunkom czy swojej karierze. W jaki sposób w twoim życiu przejawia się tendencja do klasyfikowania ludzi i układania ich w hierarchię ważności?

“Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.” Często rozumiemy swoją więź z Bogiem jako pewien rodzaj toru przeszkód i zdobywania sprawności, na wzór sprawności harcerskich. Natomiast Jezus mówi, że stając się jak dziecko i przyjmując je, przyjmujemy Jego samego. Taki stan dziecięctwa w szczególny sposób przyciąga Jego obecność. Jak myślisz, dlaczego tak jest?

“Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Jaki obraz dziecka nosisz w sobie, jak wyobrażasz sobie jego potrzeby, pytania jakie zadaje? Stań się choć na chwilę tym dzieckiem, które Jezus przywołał do siebie. Panie Jezu, spraw bym odnalazł w sobie prostotę i ufność dziecka. Otwórz moje uszy na twoje słowa, moje oczy na rzeczywistość, którą Ty stworzyłeś i odkupiłeś, moje serce na twoją niepodzielną miłość.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *