Ewangelia na 2 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.03.2023 wg św. Mateusza 7, 7-12 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”.

Komentarz do Ewangelii na 2 marca:

Bóg jest nie tylko naszym Ojcem – On jest źródłem Ojcostwa. Nasi ziemscy, niedoskonali ojcowie, nie podają proszącemu dziecku kamienia zamiast chleba. Bóg-Ojciec jest o wiele bardziej czuły dla tych, którzy proszą Go w prostocie serca. Prosić to uznawać zależność, to kierować się w stronę źródła swojego istnienia. Czy potrafisz prosić wytrwale?

Czy odnajdujesz w swoim życiu sytuacje, w których wydawało ci się, że Ojciec niebieski cię nie wysłuchał? Jak je przeżywałeś? Spróbuj teraz porozmawiać o nich z Bogiem.

Jezus dalej mówi: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”. Gdybyśmy czynili innym tylko to, czego sami pragniemy dla siebie, świat byłby całkowicie odmienny. Nawet taka zwyczajna i prosta motywacja zasadniczo zmieniłaby nasz świat i to, co się w nim dzieje. A Jezus mówi: „To jest istota Prawa i Proroków.” Porozmawiaj z Bogiem o wszystkim, co dotknęło twojego serca podczas tej modlitwy. Pomyśl o tym, co sprawia ci trudność w czynieniu dobra dla innych. Proś o Bożą pomoc i towarzyszenie w przezwyciężaniu oporów i blokad, które nie pozwalają ci służyć.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *