Ewangelia na 2 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.03.2022 wg św. Mateusza 6, 1-6. 16-18 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.

Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”

Komentarz do Ewangelii na 1 marca

Jezus zwraca uwagę na jałmużnę, post i modlitwę. Wyjaśnia, w jaki sposób wypełniać te dobre uczynki, aby odnaleźć ich prawdziwy sens i wartość. Nie czyń ich na pokaz. Nie skupiaj się na tym, jak odbiorą cię ludzie widząc, że dzielisz się z potrzebującym, modlisz się z zaangażowaniem lub odmawiasz sobie przyjemności w wyższym celu. Celem ma być rozwój relacji z Bogiem i ludźmi. Jakie są twoje motywacje, gdy czynisz dobro?

Co jeśli ludzie nie zauważą, że dajesz swój czas potrzebującemu? Albo jeśli modlitwa nie zostanie wysłuchana od razu lub post przerwiesz przed wyznaczonym czasem? Nie jest ważne, co widać na zewnątrz. Ważne, że Bóg wie, jakie miałeś intencje. Jego logika jest inna niż ta ludzka. Co czujesz, gdy słyszysz, że nie będziesz rozliczany z efektywności swoich dobrych uczynków?

Słuchając tekstu Ewangelii po raz kolejny, wsłuchaj się w obietnicę, którą Jezus powtarza trzykrotnie. Kochający Bóg, który zna twoje serce odda ci należytą nagrodę za całe wykonane dobro. Możliwe, że będziesz musiał poczekać i nagroda nie będzie dokładnie taka, jakiej się spodziewasz. Poproś o zaufanie, że to, co otrzymasz, będzie dla ciebie najlepsze. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co wydarzyło się na tej modlitwie. Podziękuj za Jego stałą obecność w twoim życiu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *