Ewangelia na 2 maja 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.05.2022 wg św. Jana 6, 22-29 z komentarzem:

Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa.

Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?” W odpowiedzi rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.

Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał”.

Komentarz do Ewangelii na 2 maja

Ludzie nakarmieni wcześniej chlebem i rybami gromadzą się nad brzegiem jeziora. Szukają Jezusa. Widzą, jak uczniowie odpływają sami. Jezusa w łodzi nie ma. Co się stało? Nie rezygnują, szukają dalej i odnajdują Go na przeciwległym brzegu. A ty, w jaki sposób szukasz Jezusa w swoim życiu? Gdzie Go znajdujesz?

Osoby poszukujące Jezusa, o których mowa w tej Ewangelii, chcą zaspokoić głód fizyczny, nasycić się darmowym pokarmem. Ich rozmowy toczą się wokół chleba, znaku sytości i bezpieczeństwa. Jezus jest dla nich cudotwórcą, który może zaspokoić te pragnienia. A ty, o co najczęściej prosisz Jezusa w swojej modlitwie? Czy tylko o zaspokojenie potrzeb doczesnych?

Jezus ma dla ciebie pokarm, który nie przeminie. On sam jest tym pokarmem. Bóg ukrył się pod postacią chleba. Wystarczy przyjść i uwierzyć w Niego, aby zaspokoić swój głód duchowy. Jak często jesteś głodny Chrystusa? W jaki sposób ten głód zaspakajasz? Na zakończenie poproś Jezusa, abyś mógł jak najczęściej zaspakajać swój głód duchowy Chlebem Eucharystycznym.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *