Ewangelia na 2 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.04.2020 wg św. Jana 8, 51-59 z komentarzem:

Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: «Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki». Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?”

Odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: «Jest naszym Bogiem». Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję.

Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się”. Na to rzekli do Niego Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem”. Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Komentarz do Ewangelii na 2 kwietnia:

Żydzi burzą się na słowa Jezusa i traktują Go jak opętanego. Wykrzykują do Niego wzburzeni: „Kim Ty siebie czynisz?”. Są zamknięci na prawdę Jego słów. Odrzucają myśl, że jest ważniejszy od Abrahama i proroków, a nade wszystko reagują gniewem na – ich zdaniem – bluźnierstwo, kiedy Jezus objawia się jako Syn Boży. Gniew, oburzenie, pragnienie, by pochwycić Jezusa w czynie lub mowie zamyka ich na Jego słowa i zbawcze działanie. W czym negatywne emocje blokują mnie na działanie Boga?

Jezus obiecuje, że „ten, kto będzie strzegł Jego słowa, nie zazna śmierci”. Faryzeusze gorszą się, że w ten sposób przypisuje sobie cechy Boga. Posłuchaj tej zapowiedzi Jezusa: chcesz żyć, zachowuj moją naukę, strzeż mojego słowa i bądź wierny! Jakie odczucia budzą się w tobie na te pouczenia?

Jesteśmy świadkami narastającego konfliktu Jezusa z żydowską władzą świecką i duchową. Żydzi porywają kamienie, aby zabić Jezusa, ponieważ złość nie pozwala im przyjąć słów prawdy. Wsłuchaj się ponownie w to, co Chrystus chce im uświadomić. Stań w szczerości serca przed Bogiem. Proś Go o odwagę przyjęcia prawdy o Nim i o tobie samym.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *