Ewangelia na 19 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.01.2018 wg św. Marka 3, 13-19 z komentarzem:

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.

I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Komentarz do Ewangelii 19 stycznia:

Zanim Jezus wybrał dwunastu apostołów, spędził całą noc na modlitwie. Wybrał tych, których sam chciał. Jezus potrzebował apostołów, aby działali w Jego imieniu. Aby szli uzdrawiać chorych, wypędzać złe duchy, nauczać.

Bóg potrzebuje także ciebie. Czy myślałeś kiedykolwiek o Bogu w ten sposób? Czy pamiętasz, że jesteś stworzony na Jego obraz i podobieństwo? Bóg pragnie, abyś był narzędziem w Jego rękach, abyś czynił dobrze ludziom. Czy twoje decyzje i czyny są pełnieniem Jego woli, czy pozwalasz Mu działać przez siebie?

Przemiana, która dokonuje się w człowieku poprzez Boże działanie, to nowe życie. To jakby uzyskanie nowego imienia Imię takie otrzymał Szymon, nazwany Piotrem. To również nadzieja dla ciebie. Czy pragniesz takiej przemiany? Otwórz serce na Boże wołanie skierowane do ciebie. Podziękuj Bogu, że jesteś Mu potrzebny. On pragnie cię posyłać do ludzi. Chce, abyś działał w Jego imieniu i Jego mocą.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.