Ewangelia na 19 maja 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.05.2022 wg św. Jana 14, 27-31a z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

Komentarz do Ewangelii na 19 maja

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę uczniów na relacje miłości. Mówi o miłości Ojca do Syna i o miłości Syna – czyli swojej miłości – do ciebie. Chce, abyś wytrwał w Jego miłości. Nie zostawia cię jednak bez pomocy. Podpowiada Ci, jak to się robi: … jeśli będziesz zachowywał moje przykazania … będziesz trwał w mojej miłości.

Znasz przykazania od dziecka. Ale na ile nimi żyjesz? W jakich sytuacjach narzekasz, że trudno ich przestrzegać? Że są to zbyt duże wymagania? Jezus zachowywał przykazania Swojego Ojca i do końca wytrwał w Jego Miłości. Nie cofnął się nawet przed krzyżem. Na ile świadczysz swoim życiem, że trwasz w Bożej miłości?

Dziś Jezus pragnie obdarować cię swoją radością. Chce, by ona zagościła w twoim sercu. Pragnie, by twoja radość byłą pełna i trwała zawsze. Czy jest coś, co regularnie odbiera ci wewnętrzną radość? Zastanów się, czy możesz zmienić coś w swoim życiu, byś już więcej nie tracił tej radości? Podziękuj Bogu za Jego obecność w Twoim życiu; za chwile, w których porusza twoje serce; za radości, które czerpiesz z modlitwy… Za Jego żywe Słowo. Poproś Jezusa, by pokierował Twoje życie tam, gdzie jest jego pełnia – gdzie będziesz kochał Boga, bliźnich i samego siebie.
Muzyka

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *