Ewangelia na 19 lutego 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.02.2022 wg św. Marka 9, 2-13 z komentarzem:

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

I pytali Go: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?» A On im rzekł: «Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane».

Komentarz do Ewangelii na 19 lutego

Doświadczenie z góry Przemienienia pozwoliło apostołom lepiej zrozumieć, kim jest Jezus. Zobaczyli Mojżesza i Eliasza, przedstawicieli Prawa i proroków Starego Testamentu, obłok, który w Starym Testamencie był oznaką Bożej obecności. Cały Stary Testament, Prawo, prorocy, wskazują na Jezusa, Boga, który stał się konkretny i widoczny. Co w twoim życiu przypomina ci o Jezusie? Co nie pozwala ci o Nim zapomnieć?

To jest potężne, wzbudzające podziw objawienie chwały Boga, i apostołowie są przestraszeni. Jednocześnie jest to doświadczenie piękne, wspaniałe, bo pragną tam zostać, bo „jest tam im dobrze”. Nie ma lęku, lecz jest przejmujące doświadczenie mocy Boga. Czy doświadczyłeś kiedyś takiego spotkania z Bogiem? Spróbuj je sobie przypomnieć.

Jezus, Syn Boży, przychodzi do nas, do ludzi. Wcielenie pozwala być blisko. Bóg stał się bliski ludziom, abyśmy mieli dostęp do tego, co w górze. Jest naszym Bogiem-Przyjacielem, który mówi do nas przez swoje Słowo, ale i przez wspólnotę wierzących. Miałeś kiedyś doświadczenie, że Jezus powiedział ci coś takiego, co wpłynęło na dalszą twoją wiarę? Czy jesteś głodny takiego spotkania? Jezus objawia całą prawdę o sobie zgodną z Pismem Świętym. Jest Mesjaszem, który musi cierpieć, ale zmartwychwstanie. Jezusa możesz poznać na modlitwie – czasem jest to błysk głębokiego bezpośredniego doświadczenia. Możesz Go poznać w Piśmie Świętym, Słowie, które Bóg mówi. Poznanie Jezusa ma prowadzić do słuchania Go, Jego nauki.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *