Ewangelia na 19 listopada 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.11.2016 wg św. Łukasza 20, 27-40 z komentarzem:

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze powiedziałeś», bo już o nic nie śmieli Go pytać.

Komentarz do Ewangelii 19 listopada:

Saduceuszom wyraźnie nie podobała się nauka Jezusa. On głosił zmartwychwstanie. Oni nie wierzyli. Będąc pewni swoich ekwilibrystycznych zdolnościach przyszli do Jezusa z pewnym casusem. „A gdyby zdarzyło się tak, że…”. A czy ty spotykasz się z taką kazuistyką? Jak na nią reagujesz? A może sam lubisz wymyślać lub rozwiązywać trudne i nieprawdopodobne przypadki? Jak myślisz – czy to jest potrzebne?

Jezus nie ma najmniejszych problemów, żeby odpowiedzieć na podstępne pytanie saduceuszy. Nie ma też problemu, aby odpowiedzieć na każde nasze pytanie, nawet jeżeli jest niedorzeczne czy przewrotne. Jezus sam o sobie powiedział: Ja jestem prawdą. Warto więc Go pytać, bo nikt nie udzieli lepszej odpowiedzi niż On.

Po odpowiedzi jakiej udzielił Jezus uczeni w Piśmie poczuli się niepewnie wobec wcielonej Prawdy, którą spotkali. Choć pewnie jeszcze nie jedno pytanie trawiło ich wnętrze, o nic nie śmieli Go już pytać. A czy ty masz jakieś pytania, których do tej pory nie śmiałeś zadać Jezusowi? Jezus nie jest jakąś ukrytą i niedostępną prawdą – tajemnicą. Chce udzielać nam odpowiedzi i wyczekuje naszych pytań. Poproś więc o odwagę i pytaj Go o wszystko co jest dla ciebie ważne.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *