Ewangelia na 19 lipca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.07.2022 wg św. Mateusza 12, 46-50 z komentarzem:

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać.

Ktoś rzekł do Niego:

„Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą”. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.

Komentarz do Ewangelii na 19 lipca

Tekst Ewangelii ukazuje nam spotkanie Jezusa z trzema grupami ludzi. Największą grupę stanowi tłum, do którego Jezus przemawia. W tłumie można się ukryć, nadstawić ucha, sprawdzić, co to za zgromadzenie, pójść dalej lub zostać. Przypomnij sobie sytuacje, w których stałeś w tłumie i przypatrywałeś się. Jakie treści są w stanie cię zatrzymać i nie pozwalają ci pójść dalej drogą, którą wcześniej obrałeś?

Druga grupa to rodzina Jezusa. Ludzie, którzy w naturalny sposób należą do Niego. Więzy, które łączą członków rodziny, dają im pierwszeństwo, przywileje w dostępie do siebie nawzajem. Dobra, kochająca się rodzina zapewnia oparcie, poczucie przynależności. W jaki sposób dostajesz i zapewniasz oparcie swojej rodzinie?

Jezus wskazuje na uczniów – na tych, którzy pełnią wolę Jego Ojca. Stali się dla Niego rodziną z wyboru. Wyszli z tłumu, wybrali. Czy możesz to samo powiedzieć o sobie? Przyjrzyj się jeszcze raz scenie z Ewangelii i spróbuj znaleźć własne miejsce w rodzinie Jezusa. Opowiedz Panu o tym, co cię jeszcze od Niego oddziela. On jest cierpliwy i miłosierny. Nigdy nie powie, że już za późno, aby dołączyć do Jego rodziny.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *