Ewangelia na 18 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.01.2021 wg św. Marka 2, 18-22 z komentarzem:

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali:

„Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków”.

Komentarz do Ewangelii na 18 stycznia:

Faryzeusze zrobili z dziesięciu punktów Dekalogu ogromny zbiór nakazów i zakazów. Przeżywanie wiary rozumieli jako ich skrupulatne przestrzeganie. Jezus koryguje tę postawę. Wypełnia Boże prawo, lecz jednocześnie ustanawia nowe, którego istotą jest miłość. Przyjrzyj się temu, co cię motywuje do podejmowania praktyk religijnych, szczególnie postu. Czy jest to miłość, czy raczej konieczność przestrzegania prawa?

Istotą wiary jest osobiste spotkanie z Chrystusem. Iść za Jezusem oznacza nieustannie zmieniać swoje przyzwyczajenia. Porzucać to, co oddala od Boga. Odnajdywać to, co do Niego przybliża. W przeciwnym razie będziemy zawieszeni między dwoma światami, żyjąc trochę po Bożemu, a trochę po swojemu. Jak myślisz, które z twoich przyzwyczajeń i nawyków oddalają cię od Jezusa? Co mógłbyś zrobić, by to zmienić?

Odrzucenie schematów myślowych, nawyków i przyzwyczajeń otwiera cię na to, co nowe. Daje odwagę, by zaczerpnąć duchowo więcej niż dotychczas. Do czego zaprasza cię dzisiaj Jezus? Na zakończenie modlitwy możesz poprosić Jezusa o umiejętność wsłuchiwania się w Jego zaproszenia do działania i o umiejętność dostrzegania Jego woli w swoim życiu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *