Ewangelia na 18 sierpnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.08.2023 wg św. Mateusza 19,3-12 z komentarzem:

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?” On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją?” Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.

Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić”. On zaś im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!”

Komentarz do Ewangelii na 18 sierpnia:

Związek małżeński jest nierozerwalny. Wyobraź sobie cierpienie żony, którą mąż opuścił, albo męża, którego żona zabrała dziecko i pozostawiła samotnego. Albo dzieci, które cierpią, kiedy rodzice się kłócą. Na koniec pomyśl, jak cierpi Bóg, który powołał ludzi do miłości, do rodziny, a ten dar został przez tyle osób odrzucony i podeptany.

Każdy czyn jest poprzedzony przez słowo i myśl. Jeżeli wpuścisz do swojego serca nienawiść, zazdrość, grzech – staje się pożywką do jeszcze większego grzechu. Radzenie sobie z małymi problemami jest prognozą radzenia sobie ze sprawami naprawdę ważnymi.

Jesteśmy otoczeni rozbitymi rodzinami. Co mogłeś zrobić i czego nie zrobiłeś? Jako mąż, jako żona, córka czy syn, jako bliski, jako przyjaciel… Pamiętaj, że Bóg zachęca cię do czynów, tak samo jak do modlitwy. Proście i dostaniecie. Szukajcie i znajdziecie. Bóg daje powołanie do małżeństwa. Człowiek swoim grzechem je niszczy. Jednak Pan jest mocniejszy. Wydaje nam się, że niemożliwe jest pojednanie w rozbitych rodzinach. Jednak co nie jest możliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga. Dobry Boże, uzdrów nasze rodziny, nasze relacje, uzdrów to, co człowiek grzechem rozerwał. Daj pojednanie przez Chrystusa Jezusa, Pana naszego.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *