Ewangelia na 18 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.04.2024 (J 6,44-51) z komentarzem:

Jezus powiedział do ludu: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”.

Komentarz do Ewangelii na 18 kwietnia:

Jezus odwołuje się do najgłębszego pragnienia, jakie żywił w sobie Naród Wybrany. Jest to pragnienie zmartwychwstania i życia wiecznego w Królestwie sprawiedliwości. Życie wieczne to obietnica Boga, dlatego Jezus mówi: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli nie pociągnie go Ojciec (…); Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym”. Posłuchaj swojego serca, jak bardzo pragnie życia wiecznego?

Jezus mówi: „Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Oznacza to, że świat leży w śmierci i potrzebuje wskrzeszenia. Pomimo zaniku materii, śmiercią przede wszystkim jest wyobcowanie człowieka od Boga. Razem z pierwszym grzechem człowiek wkroczył w śmierć. Jezus przychodzi jako dobry pasterz, aby wyciągnąć człowieka z tej przestrzeni. Bóg stał się człowiekiem, aby również ciebie stąd wyciągnąć. Zatrzymaj się nad myślą, że Bóg bardzo pragnie dla ciebie życia wiecznego.

Życie wieczne może dać tylko ten, kto jest źródłem życia. Tym źródłem jest Bóg, który stał się człowiekiem. Poprzez krzyż, zmartwychwstanie i Eucharystię Jezus znajduje sposób, jak przywrócić życie wieczne człowiekowi. W Komunii Świętej Jezus daje ci swoje zmartwychwstałe Ciało i Krew, abyś żył życiem Boga. W ciszy serca podziękuj Jezusowi, że ożywia cię swoim Ciałem i Krwią. Na koniec modlitwy powiedz Jezusowi, co poruszyło twoje serce. Poproś Go, aby umocnił w tobie wiarę oraz pragnienie życia życiem Bożym.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *