Ewangelia na 18 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.12.2022 wg św. Mateusza 1, 18-24 z komentarzem:

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Komentarz do Ewangelii na 18 grudnia

Nie wiemy, czy Maryja powiedziała Józefowi o poczęciu Jezusa. Niezależnie od tego, czy usłyszał coś od Niej czy nie, był w trudnej sytuacji. Stawał wobec nieślubnej ciąży. Zniknięcie Maryi naraziłoby Józefa na mnóstwo niewygodnych, trudnych pytań i osądów ze strony otoczenia. Co robisz w sytuacjach, kiedy możesz być postawiony w złym świetle, poddany niesprawiedliwemu osądowi?

Józef był w głębokiej relacji z Bogiem. Zapewne modlił się i pytał, co powinien zrobić w tej sytuacji. Zauważ, że Bóg nie przychodzi do Józefa i Maryi jednocześnie. Pozwala na pojawienie się trudności, na wejście Józefa w proces decyzyjny. Wkroczenie Anioła we śnie pozwala Józefowi zachować wolność w rozstrzygnięciu o dalszym postępowaniu – czy wierzyć, że Bóg interesuje się Jego losem i mu pomaga, czy też być konsekwentnym we własnych decyzjach.

Czasem trudno uwierzyć, że Bóg ma dla nas obietnice większe niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Chwilę po tym, kiedy runęły marzenia Józefa o pięknym życiu u boku ukochanej małżonki, dostaje od Boga propozycję współpracy w dziele zbawiania świata. Jakie uczucia budzą się w tobie, gdy słyszysz, że Bóg pragnie dla ciebie najpiękniejszego życia? Święty Józefie, towarzysz mi w moich życiowych zmaganiach. Ucz mnie ufności i głębokiego zawierzenia Bogu, bym mógł zrealizować swoje życie według najpiękniejszych Bożych zamierzeń.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *