Ewangelia na 18 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.06.2023 wg św. Mateusza 9, 36-10,8 z komentarzem:

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Komentarz do Ewangelii na 18 czerwca:

Jezus zauważa, że ludzie są jak owce bez pasterza. Nie ma kto ich pokierować, by postępowali drogą wiary. Zapewne zetknąłeś się z taką sytuacją wielokrotnie. Może nawet chciałeś jakoś temu zaradzić. Kiedy ostatnio coś takiego wydarzyło się w twoim życiu? Jak się wtedy czułeś?

Z jakiegoś powodu Jezus nie chce robić wszystkiego sam, ale zaprasza nas do współpracy. Nawołuje, by apostołowie pomogli odnaleźć „zagubionym” drogę do swojego wewnętrznego domu, do Boga ‒ Miłości. Nie zostawia ich jednak samych ‒ komunikuje się przez wydarzenia, ludzi, a także mówi do naszego wnętrza za pomocą poruszeń. Jak odróżniasz głos złego ducha od dobrego w swoim wnętrzu?

Powołanie, jakie Jezus daje apostołom, nie ogranicza się do nadania mocy wypędzania duchów czy leczenia chorych. Jest to takie samo powołanie, jakie Jezus daje każdego dnia również tobie. Popatrz na swój wczorajszy lub dzisiejszy dzień, chwila po chwili. Do czego czujesz się wezwany przez Boga? Jakie wyzwania przed tobą stanęły? Jakie pojawiły się pragnienia i pokusy?

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *