Ewangelia na 17 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.01.2023 wg św. Marka 2, 23-28 z komentarzem:

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy.

Na to faryzeusze mówili do Niego: „Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?” On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”.

I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu”.

Komentarz do Ewangelii na 17 stycznia

Przestrzeganie szabatu było sercem Prawa Mojżeszowego. Był to widoczny znak szczególnych relacji między Jahwe a Narodem Wybranym. Spór o zachowanie szabatu może nam się wydać mało ważny i nieaktualny. Jednak jest to jeden z centralnych tematów Ewangelii i to właśnie ten spór, który z czasem przerodził się w gwałtowny konflikt między Jezusem a uczonymi w prawie i faryzeuszami, doprowadził Jego samego na krzyż. Co w nauce Jezusa jest ci trudno zaakceptować?

Faryzeusze, jak większość współczesnych ludzi, uważali, że przykazania Boże są arbitralnie wymyślonymi przez Boga zakazami. Zabraniają one wielu rzeczy skądinąd przyjemnych i dających radość. Według faryzeusza Bóg jest nie tyle Sprawiedliwym Sędzią, lecz ponurym nadzorcą, księgowym skrzętnie notującym nasze błędy i upadki. W rzeczywistości Jezus przyszedł ukazać miłosierną twarz Ojca, dlatego nie mógł zgodzić się na takie myślenie. Co myślisz o Bogu jako Ojcu?

Jezus uważa, że przykazania są drogowskazami postawionymi na krętych drogach życia. Bóg daje nam przykazania, abyśmy się nie zagubili i nie utracili szczęścia. Poprzez przykazania stawia przed nami dobro i zło, życie i śmierć, i wzywa do pójścia drogą przykazań, czyli życia. Jezus ukazuje, że przykazania są związane z naturą człowieka, którą najlepiej zna Ten, kto ją stworzył. Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, miej na uwadze, że Bóg stawia przykazania, by posłużyły twojemu życiu, a nie odwrotnie. Boże, dziękuję Ci za troskliwą miłość, którą ukazujesz w swoich przykazaniach.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *