Ewangelia na 17 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.03.2023 wg św. Marka 12, 28b-34 z komentarzem:

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”.

Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”.

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Komentarz do Ewangelii na 17 marca:

Czasami nasza wiara może wydawać się chaosem. Prawo, przykazania, symbole religijne, prawidła życia duchowego. Jak się w tym wszystkim połapać? Czy nie zagubiłem się w mojej wierze? Może nie wiem, gdzie jestem i co mam czynić?

Może uczony z Ewangelii był w tej samej sytuacji? Wielka wiedza, ale gdzieś zagubiony kierunek drogi. Trzeba mieć dużo odwagi – w szczególności, jeżeli posiada się jakieś eksponowane stanowisko lub autorytet – aby przyjść do Boga i jak prosty uczeń zapytać: Boże, którędy? Pokora jest łaską, która pokazuje ci, do kogo masz pójść po ratunek. Zapytaj Boga, co w twoim życiu jest najważniejsze.

Pokora to widzenie w prawdzie. Prawda jest prosta. Nie wymaga piętrowych uzasadnień. Czy potrafisz spojrzeć na siebie w prostocie, bez uzupełniania swojego wizerunku o różne usprawiedliwienia czy uzasadnienia? Patrząc na Boga Miłości, poproś Go, abyś mógł coraz głębiej i na nowo odkrywać Bożą miłość w twoim życiu.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *