Ewangelia na 17 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.02.2017 wg św. Marka 8, 34 – 9, 1 z komentarzem:

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?

Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi». Mówił także do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».

Komentarz do Ewangelii 17 lutego:

Jezus przyszedł na ziemię z Dobrą Nowiną o miłości Boga do ludzi. Napotkał narastający opór, ale nie wycofał się ze swej misji. Swoich uczniów oswajał z trudną prawdą o odrzuceniu i o krzyżu, którego On sam doświadczył. Jezus mówi wprost, że pójście za Nim wiąże się z cierpieniem.

Na pewno wiele razy powtarzałeś Jezusowi, że pragniesz iść za Nim, że chcesz być z Nim. Jednak nie chciałeś mieć do czynienia z krzyżem! Chciałeś iść za Jezusem, eliminując z życia cierpienie. Broniłeś się przed krzyżem. Nie rozumiałeś, dlaczego Jezus stawia tak wysokie wymagania. Jeśli czujesz, że tego potrzebujesz, poproś Jezusa, aby pomógł ci przyjąć tę trudną prawdę.

W końcu zaczynasz rozumieć, do czego Jezus cię wzywa. Jeśli chcesz naprawdę żyć, nie możesz zamknąć się w swoim kokonie. Powinieneś uczyć się od Niego, jak brać swój los, swój krzyż i wychodzić ku innym z miłością, dobrocią. Już wiesz, że Jezus pragnie twojego dobra, dlatego Jego miłość jest tak wymagająca. Podziękuj Jezusowi za to, że jesteś w Jego szkole, że On cierpliwie uczy cię, jak nie zmarnować swego życia.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *