Ewangelia na 17 listopada 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.11.2023 wg św. Łukasza 17,26-37 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy”.

Komentarz do Ewangelii na 17 listopada:

Ponownie rozejrzyj się po otaczającym świecie. Wyobraź sobie, że nadszedł dzień Syna Człowieczego i całe życie, które budujesz, wkrótce się zakończy. Jakie uczucia budzą się w tobie na myśl, że dziś Jezus miałby przyjść? Czy cieszysz się, że go ujrzysz?

Jezus przypomina historię żony Lota. Zwraca uwagę na to, jak trudne jest pozostawienie świata, do którego jesteśmy przywiązani. Zastanów się, do czego ty jesteś najbardziej przywiązany. Pomyśl o tym, czym żyjesz w ostatnich dniach, tygodniach. Czego na ziemi nie chciałbyś opuścić?

Jest tylko jeden sposób, żeby nie bać się śmierci – to prawdziwa relacja z Jezusem. Jezus mówi, że tylko wtedy, kiedy będziesz gotów stracić swoje życie, będziesz mógł je zachować. To On jest Życiem – relacja z Nim może dać ci nieprzemijające szczęście i gotowość do zrezygnowania z innych spraw. Dlatego poświęć chwilę, by zastanowić się: co dzisiaj jest sensem twojego życia? Poproś Jezusa o łaskę zaufania, że dzięki więzi z Nim zachowasz swoje życie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *