Ewangelia na 17 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.07.2020 wg św. Mateusza 12, 1-8 z komentarzem:

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy?

Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Komentarz do Ewangelii na 17 lipca:

Dystans. To słowo, które charakteryzuje faryzeuszy. Jednak jest to dystans niewłaściwy, wręcz chorobliwy. Prawo ponad wszystko. Co z tego, że uczniowie są głodni, to dla nich nieistotne. Wiara wzywa do dystansu, uczy nas dystansu do ziemskich rzeczy, jednak na pewno nie w stylu reprezentowanym przez faryzeuszy. Jak wygląda Twój dystans? Jak byś go opisał? W czym się przejawia?

Pamięć i wyciąganie wniosków. Tego brakowało faryzeuszom. Wybrali sobie jasne, klarowne zasady, bo o nich łatwiej pamiętać i łatwo je stosować. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana. Wymaga nieustannego dopasowywania się do obecnej sytuacji. Nie można się zamknąć, jeśli chce się żyć prawdziwie. To niełatwe, ale niezbędne. Mówimy często , że wyjątek potwierdza regułę. W naszym życiu jest mnóstwo wyjątków.

Syn Człowieczy jest Panem szabatu. On decyduje o tym, co jest właściwe, a co nie. Teraz to trudniej rozumieć, bo żyjemy w czasach demokracji, nie władców. Jednak dawniej to przecież pan decydował o losie o losie poddanych. Przepisy i regulacje były często drugorzędne. Chrystus jest Panem, On decyduje. Skoro mamy Go naśladować, to również w tym. Nie chodzi o celowe działanie wbrew zasadom, ale o zaangażowanie, które może wiązać się z wyjściem poza przyjęty schemat. Czy jesteś gotowy to zrobić? Panie szabatu, pomóż mi naśladować Ciebie we wszystkim.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *