Ewangelia na 17 kwietnia 2016 z komentarzem

Ewangelia z 17.04.2016 wg św. Jana 10,27-30 z komentarzem:

Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.

Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Komentarz do Ewangelii:

Jezus objawia słuchaczom kim dla nich jest. Posługuje się obrazem, który współczesnym mu ludziom był dobrze znany, dobry pasterz troszczył się o swoje owce, prowadził je bezpiecznymi ścieżkami, bronił przed drapieżnikami. Bez pasterza owce były bezbronne, nie umiały znaleźć dobrych pastwisk, dlatego słuchały jego głosu i podążały za nim. W chwili refleksji przyjrzyj się swojej osobistej relacji z Jezusem, czego w Nim pragniesz najbardziej, dlaczego za nim podążasz…

Dzisiaj znamy Jezusa bardziej niż współcześni mu ludzie, jest dla nas nie tylko dobrym pasterzem ale i zmartwychwstałym barankiem, który nie opuści nas nigdy przeprowadzając nawet przez śmierć.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *