Ewangelia na 16 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.09.2022 wg św. Łukasza 8, 1-3 z komentarzem:

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym.

A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda;

Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Komentarz do Ewangelii na 16 września

Żeby stać się uczniem Jezusa, trzeba najpierw Go poznać. Początkiem relacji jest spotkanie – tak zostali powołani apostołowie. Podobnie kobiety, które stały się uczennicami, najpierw doświadczyły Jego mocy i Jego miłości. Zostały uwolnione od nękających je demonów czy chorób. Jezus jest nie tylko Nauczycielem, ale także Przyjacielem, z którym chce się przebywać. Tym, który troszczy się o każdego. Na ile Jezus jest dla ciebie przyjacielem?

Maria Magdalena, Zuzanna, Joanna i inne kobiety idą za Jezusem. W naturalnym odruchu wdzięczności służą Mu tym, co mają – swoim majątkiem, jakąś pracą, czasem. Najważniejsze jest, że chcą być bliżej Jezusa, włączyć się w Jego misję, rezygnując z wygód i komfortu. Podczas gdy mogłyby – jak Joanna, żona zarządcy Heroda – żyć w wielkim dostatku. I my mamy dobra, czas, przydatne talenty, umiejętności, może pieniądze. Na ile jest w tobie pragnienie dzielenia się jakimś dobrem ze wspólnotą Kościoła?

Te wierne uczennice trwają przy swoim ukochanym Mistrzu do końca. Towarzyszą Mu na drodze krzyżowej i stoją pod krzyżem. One też jako pierwsze spotkają się ze Zmartwychwstałym, stając się Apostołkami apostołów. Jak reagujesz na myśl, że Bóg może ci dać wolność wewnętrzną, dzięki której wraz ze wspólnotą Kościoła możesz stać się żywym dowodem na istnienie królestwa Bożego? Porozmawiaj z Jezusem o twojej przyjaźni z Nim, która realizuje się w przyjaźni z Kościołem.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *