Ewangelia na 16 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.01.2021 wg św. Marka 2, 13-17 z komentarzem:

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał.

A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?”

Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Komentarz do Ewangelii na 16 stycznia:

Słyszymy, że Jezus przechodził, ujrzał, rzekł, a Lewi wstał i poszedł za Nim. Scena powołania Lewiego opisana jest jednym zdaniem. Zmiana całego jego życia dokonała się w krótkiej chwili. Bóg może działać niespodziewanie. Czy w twoim życiu był podobny moment zwrotny, w którym wołanie Jezusa było tak silne? Moment, od którego rozpoczęła się twoja bliska relacja z Bogiem, albo ujawniło się twoje powołanie?

Lewi nie tylko poszedł za Jezusem, ale zaprosił Go do siebie: do domu, do swojego życia. Stał się jednym z Jego uczniów. Czy zapraszasz Jezusa do swojego domu? Czy stał się twoim krewnym, kimś, kto widzi cię na co dzień?

Jezus przychodzi do tych, którzy Go potrzebują. Niektórzy ludzie, nawet nie mając grzechów ciężkich, rzadko przystępują do Komunii Świętej. Mówią, że nie są godni. A przecież nigdy nie będziemy dostatecznie godni. Szczery żal i łaska sakramentu oczyszczają duszę z grzechów powszednich. W Komunii Świętej Jezus przychodzi ze swoim miłosierdziem, przebaczeniem i umocnieniem. Jakie jest twoje podejście do Eucharystii? Czy jest ona dla ciebie spotkaniem z żywym Bogiem? Podziękuj Jezusowi za Jego obecność w twoim życiu. A jeśli nie czujesz tej obecności – poproś o łaskę większego otwarcia się na Niego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *