Ewangelia na 16 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.08.2021 wg św. Mateusza 19, 16-22 z komentarzem:

Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał:

„Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” Odpowiedział mu: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania”. Zapytał Go: „Które?” Jezus odpowiedział: „Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego”.

Odrzekł Mu młodzieniec: „Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?” Jezus mu odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Komentarz do Ewangelii na 16 sierpnia:

Młody człowiek, podchodząc do Jezusa, daje poznać, że życie wieczne jest dla niego celem, który chce osiągnąć. Czy zastanawiałeś się nad tym, co to jest życie wieczne? Czym ono dla ciebie jest? Spróbuj zwrócić uwagę na to, jak te myśli działają na ciebie. Motywują cię one do wytrwalszego dążenia do celu?

Jezus w odpowiedzi na to, co czynić, by osiągnąć życie wieczne, daje pewne cele pośrednie. Zachęca do czynienia dobra, okazywania szacunku, dbałości o drugiego człowieka. Pomyśl nad zadaniami, jakie wyznaczasz sobie każdego dnia. Dostrzegasz w nich pomoc w dążeniu do bycia bliżej Boga?

Niekiedy, tak jak młodzieniec, możemy poczuć zniechęcenie i smutek na myśl o kolejnych zmaganiach czy wyrzeczeniach. Zamiast pójść za Mistrzem, będziemy chcieli odejść. Słuchając fragmentu Ewangelii, spróbuj spojrzeć na Jezusa jak na troskliwego nauczyciela. Wsłuchaj się w Jego nauczanie. Na koniec tego spotkania przedstaw Bogu, co czułeś w trakcie tej modlitwy. Opowiedz Mu o tym, co dzieje się w twoim sercu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *