Ewangelia na 16 lutego 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.02.2023 wg św. Marka 8, 27-33 z komentarzem:

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.

On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”.

Komentarz do Ewangelii na 16 lutego

„Za kogo uważają mnie ludzie…?”, to pytanie zadaje uczniom Jezus. On dobrze zna odpowiedź, ale chce, żeby apostołowie świadomie na nie odpowiedzieli. Odpowiedzi są różne, tak jak różne są serca ludzi. A ty za kogo Go uważasz? Co mówi twoje serce?

Jezus swoim nauczaniem przygotowuje uczniów na trudne przeżycia. Będą nimi Jego męka i śmierć na krzyżu, ale też radosne zmartwychwstanie. Ta nauka pokazuje uczniom i każdemu człowiekowi, że ostatnie słowo należy zawsze do nadziei. Jak przeżywasz swoje trudności i cierpienia? Na ile pozwalasz sobie trwać w nadziei?

W usłyszanym tekście ewangelii po reakcji Piotra Jezus go napomina. Bóg nie chce, żeby człowiek ulegał złym podszeptom, ale żeby zaufał Jego słowu i trwał przy Nim wiernie. Na ile wierzysz w to, że to właśnie Jezus jest Zbawicielem? Na ile chcesz pójść za Nim? Poproś Jezusa o to, aby owoce tej modlitwy były dla ciebie zadaniem, które każdego dnia będziesz starał się wypełniać z radością.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *