Ewangelia na 16 lipca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.07.2021 wg św. Mateusza 12, 1-8 z komentarzem:

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż.

Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Komentarz do Ewangelii na 16 lipca:

Uczniowie, gdy poczuli głód, zaczęli zrywać kłosy w szabat – dzień, w który nie można robić nic, co wiąże się z pracą. Sieją w ten sposób zgorszenie, przeciwstawiając się przyjętym przez społeczeństwo normom. Czy o to chodzi w chrześcijaństwie, by przeciwstawiać się zasadom dla samego buntu?

Co w tym czasie robi Jezus? Przechadza się. Przepisy łamią tylko uczniowie. Ale i tak krytyka spada na Jezusa, bo to Jego uczniowie! Chrystus pokazuje, że miłosierdzie jest ponad ofiarą. Jest zawsze skierowane do drugiej osoby. Staraj się uratować drugiego człowieka, pomóc mu, zamiast narzucać to, co go tylko obciąża.

Jaka jest rola faryzeuszy? Śledzą Jezusa i szukają uchybień. Czy to jest postawa godna ludzi religijnych, którzy uważają, że reprezentują Boga? Nie jest. Co zrobić, by nie stać się fanatycznym wyznawcą, który zamiast miłości krzewi nienawiść? Proś o Ducha Świętego, by pomagał ci otwierać się na nauczanie Jezusa i na przykład, jaki ci daje.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *