Ewangelia na 16 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.04.2024 (J 6,30-35) z komentarzem:

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: „Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”„. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba.

Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!” Odpowiedział im Jezus: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

Komentarz do Ewangelii na 16 kwietnia:

Żydzi domagają się od Jezusa znaku. Rozmnożenie chleba nie wystarczyło. Mają inne oczekiwania, inne wyobrażenia. Chcieliby, aby Bóg urządził im doczesne życie jak najlepiej. A On chce dać coś więcej. Przypomnij sobie, jak chciałeś ubić z Bogiem własny interes. Może obraziłeś się na Niego, bo nie wysłuchał twojej modlitwy o dobra doczesne?

Tak jak chleb jest pokarmem koniecznym do przeżycia, tak Jezus jest dla nas pokarmem duchowym. Staje się to jeszcze wyraźniejsze, gdy podczas Mszy świętej przystępujemy do Komunii. Wtedy spożywamy Jego prawdziwe ciało. Czy potrafisz dostrzec w małej hostii żywego Chrystusa?

Jezus zapewnia, że kto przychodzi do Niego, nie będzie łaknął, a kto w Niego uwierzy, będzie nasycony. Czy jesteś gotów pójść za Jezusem, przylgnąć do Niego całym sercem? Czy przystępując do Eucharystii pragniesz, by Jezus wypełnił ciebie całkowicie, by stał się całym twoim światem? Na zakończenie podziękuj Bogu za wspaniały dar Eucharystii. Poproś, abyś mógł uczestniczyć w niej jak najczęściej.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *