Ewangelia na 16 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.04.2020 wg św. Łukasza 24, 35-48 z komentarzem:

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”.

Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”.

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.

Komentarz do Ewangelii na 16 kwietnia:

Uczniowie, którzy spotkali Jezusa, opowiadają o tym swoim przyjaciołom. Cieszą się, że rozpoznali Go przy łamaniu chleba. Wtedy Chrystus ukazuje się po raz kolejny i ogłasza pokój. Oni jednak boją się. Jakie uczucia budzi w tobie Bóg? Czy masz jakieś doświadczenie Boga?

Jezus zjadł rybę na dowód tego, że ma ludzkie ciało. Pokazał swoje rany, aby wskazać na swoje zwycięstwo nad śmiercią i cierpieniem. Ogłosił pokój, aby podnieść nas z naszych lęków i wątpliwości. W jakich sytuacjach przypominasz sobie o Jezusie? Jak reagujesz na te znaki, które wskazują na Niego?

Jezus wskazuje na proroctwa, które zapowiadały Jego przyjście. Przypomina wydarzenia swojej Męki i Zmartwychwstania, które są wypełnieniem zapowiedzi proroków. Mówi nam, że jesteśmy świadkami Jego zmartwychwstania, odpuszczenia grzechów i nawrócenia. Spotkanie z Bogiem, czyni cię świadkiem. Masz swoje autentyczne doświadczenie, którym możesz się dzielić. Jezu, prosimy, dawaj nam doświadczenie Twojej radosnej obecności. Oświecaj nasze umysły, abyśmy wiedzieli, jak dawać świadectwo.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *