Ewangelia na 16 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.12.2021 wg św. Łukasza 7, 24-30 z komentarzem:

Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie:

„Co wyszliście zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: «Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę». Powiadam wam bowiem: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on”.

I cały lud, który Go słuchał, a nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego.

Komentarz do Ewangelii na 16 grudnia

Pokusa władzy czy uznania często staje przed ludźmi, którzy doświadczają niezwykłych duchowych darów. Ewangelia kieruje nasze spojrzenie na Jana Chrzciciela, już w łonie matki powołanego przez Boga do szczególnej roli kontynuatora misji prorockiej Eliasza. Niezwykłe znaki, jakie temu towarzyszyły, pokrewieństwo z Jezusem mogły Janowi zawrócić w głowie, uczynić prorokiem-gwiazdą, który skupia na sobie uwagę tłumów i czerpie korzyści ze swej wyjątkowości. W czym upatrujesz poczucie własnej wartości?

Wielkość Jana ujawniła się w jego niezwykłej pokorze. Wybierał raczej pustynię z Bogiem niż pałac królewski bez Boga. Im bardziej ludzie lgnęli do niego, słuchali go i przyjmowali chrzest, tym głośniej wołał: nie ja! Gdy tłum widział w nim wielkiego proroka, on widział w sobie sługę nadchodzącego Pana. Jakie poruszenia budzi w tobie postawa Jana?

Jezus subtelnie napomina ludzi, by nie stawiali znaku równości między bogactwem ducha a prestiżem społecznym. Życie w bliskości Boga nie gwarantuje sławy, bogactwa, przywilejów. Wręcz przeciwnie – gdyż taka jest logika królestwa Bożego, w którym ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, gdzie nierządnice wchodzą przed uczonymi w Prawie, a najmniejszy uczeń Jezusa większy jest niż Jan. Co czujesz, gdy słuchasz tych słów?

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *