Ewangelia na 16 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.12.2016 wg św. Jana 5, 33-36 z komentarzem:

Jezus powiedział do Żydów: Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni.

On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.

Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał.

Komentarz do Ewangelii 16 grudnia:

W życiu każdego człowieka pojawia się ktoś, kto podobnie jak Jan wskazuje na Jezusa. Jest to osoba, która w jakiś sposób poznała Boga. Takie świadectwo jest cenne i warto być za nie wdzięcznym. Zobacz, kto w twoim życiu był czy też nadal jest – Janem.

Jan zostaje porównany do lampy, która oświeca drogę w ciemnościach. Ale pamiętaj, że dążysz do Chrystusa, który jest światłem wiecznym – przy Nim pojedyncza lampa traci sens bycia. Ty idziesz do Jezusa, który jest prawdziwie obecny i oświeca całe twoje życie.

Potrzeba pewnej wolności od osób, które są ci dane na drodze do Jezusa. Ksiądz, ktoś z rodziny, siostra zakonna… są to osoby, które mogą ci wskazać kierunek, ale nie zawsze będą przy tobie. Zastanów się, jak uczyć się wolności w kroczeniu za Jezusem. Proś o Ducha Świętego, by pomagał ci w podążaniu za Jezusem, pomagał szukać wsparcia w innych ludziach, ale zarazem kroczyć w wolności od nich.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *