Ewangelia na 16 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.06.2019 wg św. Jana 16, 12-15 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

Komentarz do Ewangelii na 16 czerwca:

Jezus nieustannie zaprasza każdego z nas do coraz bliższej relacji ze sobą. On troszczy się o nas i pragnie dla nas czegoś więcej. To “więcej” często jest dla nas nieznane, dlatego potrzebujemy pomocy. Pomocą, którą daje nam Jezus jest Duch Prawdy. On pomaga nam dostrzegać to, co na pierwszy rzut oka jest dla nas zakryte. Przypomnij sobie takie doświadczenie dostrzeżenia ważnej prawdy o życiu. Co wtedy czułeś?

Pragnienie większej współpracy z Duchem Świętym w naszym życiu będzie się spełniało, jeżeli będziemy podążać za Jezusem, który był namaszczony przez Ducha. Otwieranie się na Ducha Prawdy to otwieranie się na odczytywanie Bożej woli względem naszego życia tu i teraz. Kiedy ostatni raz prosiłeś Ducha Świętego o pomoc, aby zobaczyć swoje życie w świetle wiary?

Duch Święty ożywia naszą relację z Bogiem. Dzięki Niemu nasza wiara staje się coraz pełniejsza i wyraża się w konkretnych sytuacjach naszego życia. Zastanów się i spróbuj wyczuć jaką prawdę Jezus chce ci objawić dzisiaj przez Ducha Prawdy. Poproś własnymi słowami o światło Ducha Świętego, szczególnie w tych sprawach w twoim życiu, które są dla ciebie niejasne, i które cię przerastają.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *