Ewangelia na 15 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.01.2023 wg św. Jana 1, 29-34 z komentarzem:

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł:

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim.

Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Komentarz do Ewangelii na 15 stycznia

Jan Chrzciciel rozpoznał w mężczyźnie, który do niego przyszedł – Syna Bożego. Spróbuj przywołać sytuację ze swojego życia, kiedy zobaczyłeś w drugim człowieku Jezusa. Jaką wywołało to w tobie reakcję? Czy przymnożyło ci wiary?

Z tekstu Ewangelii wynika, że Bóg objawił wcześniej Janowi, jak pozna, kto jest Mesjaszem. Jan Chrzciciel miał w sobie Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty sprawia, że dostrzegasz Jezusa w codziennych wydarzeniach. Uświadom sobie, że ty też masz pomoc Ducha Bożego. Bóg dał ci tę łaskę już na chrzcie świętym. Czy pozwalasz, aby Duch Święty w tobie działał?

Święty Jan Chrzciciel szukał wśród ludzi, którzy przychodzili nad Jordan, znaku obecności zapowiadanego Mesjasza. Każdego dnia starał się być uważny, żeby nie przegapić spotkania z Chrystusem. Słuchając jeszcze raz tekstu Ewangelii pomyśl, czy ty masz w sobie taką uważność i codzienną czujność, żeby w każdym, nawet najmniejszym zdarzeniu widzieć Boże działanie? Módl się tymi słowami: Boże Ojcze, proszę Cię, odnów mnie w Duchu Świętym, abym umiał szukać i znajdować Jezusa każdego dnia.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *