Ewangelia na 15 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.01.2021 wg św. Marka 2, 1-12 z komentarzem:

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy”.

A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?” Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: „Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź?

Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!” On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: „Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego”.

Komentarz do Ewangelii na 15 stycznia:

Jezusa bardzo często otaczał tłum. Z różnych powodów. Dlatego, że coś w Jego nauce ich zaciekawiło, czy dlatego, że zobaczyli cud, albo dlatego, że inni szli za Nim. A ty dlaczego garniesz się do Jezusa? Z przyzwyczajenia? Z ciekawości? Z powodu łask, jakie Jezus ci udzielił? Z powodu cudu? Gdzie widzisz siebie w tym tłumie, który otacza Jezusa?

Pojawia się paralityk i cztery osoby, które go niosą. Czy ich o to prosił? Czy może to był ich pomysł, by go przynieść do Jezusa? Jak to wygląda w twoim życiu? Czy potrafisz prosić innych, by przynieśli ciebie do Jezusa? Czy potrafisz prosić innych o modlitwę? Czy samemu potrafisz modlić się za tych, którzy o modlitwę ciebie proszą?

Jezus mówi do paralityka, by wstał, wziął swoje łoże i poszedł do domu. Nie ma zostać i słuchać. Ma iść i być świadectwem dla innych. Jezus wysłuchując naszych próśb pragnie, byśmy i my również szli i byli świadectwem Jego miłości. Zobacz, jakimi łaskami obdarza ciebie Bóg każdego dnia i zastanów się, na ile potrafisz mówić o nich innym ludziom. Proś Ducha Świętego o łaskę bycia świadkiem, o rozgłaszanie tych drobnych darów, które Bóg udziela tobie każdego dnia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *