Ewangelia na 15 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.03.2021 wg św. Jana 4, 43-54 z komentarzem:

Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował.

Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: „Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie”. Powiedział do Niego urzędnik królewski: „Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko”. Rzekł do niego Jezus: „Idź, syn twój żyje”. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł.

A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: „Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka”. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: „Syn twój żyje”. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

Komentarz do Ewangelii na 15 marca:

Królewski urzędnik musiał być zdesperowany – jego syn umierał! Wyobraź sobie, jak bardzo był przerażony. Potrzebował pomocy. Czy są w twoim życiu sytuacje, w których czujesz, że desperacko potrzebujesz pomocy? A może znasz takie osoby?

Urzędnik królewski zaryzykował. Przyszedł do Jezusa, choć nie wiedział, jak On zareaguje, czy nie odmówi. Jednak urzędnik czuł dobroć Jezusa, zawierzył Jego słowu. Czy wierzysz, że Jezus może i chce przychodzić do miejsc w twoim sercu, które rozpaczliwie potrzebują pomocy. Czy ufasz Jego dobroci?

Wysłuchaj jeszcze raz fragmentu Ewangelii. Wyobraź sobie, że to ty jesteś królewskim urzędnikiem. Jak Jezus odpowiada na twoją prośbę? Czy potrafisz zawierzyć Jego słowu? Porozmawiaj z Panem, tak jak rozmawiasz ze dobrym przyjacielem. Proś o ufność w Jego dobroć. Powiedz Mu o twojej wierze w Niego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *