Ewangelia na 15 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.03.2019 wg św. Mateusza 5, 20-26 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

Komentarz do Ewangelii na 15 marca:

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”- dość wysokie kryterium dla każdego, kto chce wejść do grona ludzi Królestwa Bożego. Czy bierzesz pod uwagę zasady Jezusa w swoich wyborach?

„Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój”- czyli złożenie ofiary za grzechy jest bezcelowe, zanim nie pojedna się z pokrzywdzonym bratem. Pan Jezus potwierdza naukę proroków, którzy uczyli, że ofiary są puste, jeśli ofiarujący je nie czyni dobra. Czy jesteś świadom tego, wybierając się na Mszę świętą, stając na modlitwie?

„Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze” – zachęca Jezus. Lepiej poza sądem załatwić swoje porachunki, niż potem ponosić wszystkie koszty. Lepiej w czasie życia uregulować porachunki, niż stanąć z niezałatwionymi sprawami przed sądem Bożym. Czy pamiętasz, że ze wszystkiego trzeba będzie się rozliczyć, a przede wszystkim, że sądzeni będziemy z miłości? Proś dziś dobrego Boga, by uczył cię żyć miłością, a przede wszystkim, by udzielił ci Swojej miłości. Niech Jego miłość zmienia twoje serce i życie.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *