Ewangelia na 15 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.02.2021 wg św. Marka 8, 11-13 z komentarzem:

Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku.

On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł:

„Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”. A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

Komentarz do Ewangelii na 15 lutego:

Faryzeusze bardzo skrupulatnie przestrzegali Prawa i często się tym szczycili. Lubimy jasno określone zasady, normy postępowania, a nawet zakazy i nakazy. Porządkują nasz świat, a gdy ich przestrzegamy czujemy się dobrymi, coraz doskonalszymi ludźmi. Jaką rolę w twojej relacji z Bogiem odgrywa przestrzeganie przykazań

Czyń dobro, a zła unikaj. To jasna podstawowa zasada. My jednak postrzegamy życie i jego sprawy nie jako czarno-białą rzeczywistość, ale w odcieniach szarości, gdzie dobro przenika się ze złem. Łatwo się nam pogubić, łatwo nie zauważyć tego, co Boże. Co robisz, kiedy masz wątpliwości, jak postępować?

Pytając Boga o sprawy naszego życia, często oczekujemy natychmiastowych, jasnych odpowiedzi, wyraźnych znaków i cudów. Zapominamy, że Pan Bóg mówi do nas nieustannie, a my z powodu naszych oczekiwań i przyzwyczajeń nie zauważamy Go albo nie chcemy zauważyć. Stwórca świata jest tak delikatny i tak szanuje naszą wolność, że usłyszenie i zrozumienie Go wymaga nieustannego wysiłku. Słuchając jeszcze raz fragmentu Ewangelii, poproś o potrzebną uważność i siły. Papież Franciszek mówi, że Boga należy szukać w szarościach naszego życia. Poproś o łaskę szukania i odnajdywania Boga działającego w każdym momencie twojego życia, tym łatwym i tym trudnym.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *