Ewangelia na 15 listopada 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.11.2019 wg św. Łukasza 17, 26-37 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba «deszcz ognia i siarki» i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.

Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy”.

Komentarz do Ewangelii na 15 listopada:

Nauczyciel przypomina, że zbawienie to nie jeszcze jedno zadanie, któremu trzeba podołać. Nie jest kolejnym punktem w programie życia, na którego realizację przyjdzie kiedyś odpowiedni czas. Zbawienie jest rezultatem życia, co więcej – powinno stać się jego sensem.

Nieszczęścia i nieprzewidziane zdarzenia są w naszym życiu powszechne. Niemądrze jest żyć, jakby nic takiego nie miało nam się przytrafić. Pragnienie beztroskiego życia nie jest złe, ale pragnienie go za wszelką cenę to oszukiwanie samego siebie. Jakiego życia pragniesz? Czy jest coś, co usypia twoją czujność?

Nie bądź jak ktoś, kto chce sobie zapracować na zbawienie. Nie kombinuj, nie czekaj, nie idź na kompromisy. Jeszcze dzisiaj twoje życie w postaci, w jakiej je znasz, może się zakończyć. Co ci wtedy pozostanie? Jeśli chcesz okazać się godny Królestwa, żyj tak, jakbyś już był jego uczestnikiem. Postępuj tak, jakbyś już był synem, córką, współtwórcą Królestwa Niebieskiego na ziemi.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *