Ewangelia na 15 lipca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.07.2022 wg św. Mateusza 12, 1-8 z komentarzem:

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy?

Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Komentarz do Ewangelii na 15 lipca

Jezus zawsze dokładał starań, by ludzie nie stracili z oczu właściwej hierarchii wartości. Dlatego tak bardzo podkreślił prawo miłości Boga i bliźniego. Nie wszystkim to się jednak podoba, ponieważ wymaga przebudowania utartego już porządku. A porządek zawsze musi być! Dla porządku i przejrzystości należy nieco spłycić wartości tak, by łatwo je można było egzekwować i by nie budziły niczyich wątpliwości.

Jesteśmy dziś świadkami smutnej sceny. Spotykamy starszych Izraela, dla których wartości drugorzędne zajęły najważniejsze miejsce. Zabrakło kontaktu z rzeczywistością i z drugim człowiekiem. Bliźni nie jest teorią, którą można beztrosko interpretować i urabiać według własnego gustu. Bliźni to ktoś, kto woła o moją miłość. Jego wołanie musi weryfikować także moje teorie o świecie i ludziach!

Sfera wiary również domaga się kontaktu z rzeczywistością. Najlepszym punktem odniesienia jest dla niej Pismo Święte. To jest przestrzeń do weryfikacji mojej wiary. Tutaj znajduję poplątane ludzkie historie, w których działa Bóg. Tutaj spotykam również kogoś najbardziej rzeczywistego – Jezusa. Przyjrzyj się sobie i swojemu podejściu do życia. Co jest twoim priorytetem, jak oceniasz ludzi i czy pozwalasz działać Jezusowi?

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *