Ewangelia na 15 kwietnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.04.2023 wg św. Marka 16, 9-15 z komentarzem:

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów.

Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym.

Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”.

Komentarz do Ewangelii na 15 kwietnia:

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że Bóg darzy szczególną miłością grzeszników, pogubionych, słabych, tych „po przejściach”. Maria Magdalena, która kiedyś była pod władzą siedmiu złych duchów, dziś staje się pierwszym świadkiem Zmartwychwstałego. Żaden ludzki grzech ani zło nie są w stanie powstrzymać Bożej łaski. Jak się z tym czujesz?

Pozostaje wielką tajemnicą, że Bóg – zarówno po Zmartwychwstaniu, jak i dziś – nie buduje wspólnoty Kościoła na superbohaterach. Jego towarzysze, przyjaciele byli pogrążeni w smutku, załamani. Nie liczyli, że coś ich jeszcze może zaskoczyć. Co jest powodem twojego smutku? Myślisz, że Pan może cię jeszcze zaskoczyć?

Dwóch apostołów już zdążyło opuścić swoich przyjaciół… Zarówno w historii, jak i dziś nie brakuje powodów, by odejść, by dać sobie spokój z modlitwą, z sakramentami czy z Kościołem. Bóg jednak się nie obraża. Tak jakby chciał pokazać, że dobrze rozumie te powody. I chce być ci Bogiem bliskim, towarzyszem twojej drogi. Jesteś w stanie zaprosić Go do swoich wątpliwości? Wspólnota z Bogiem, czyli Kościół, jest większa od ludzkich projektów, ograniczeń czy grzechu. Proś o to, byś doświadczył jej siły i nadziei. Proś, by wspólnota wierzących była dla ciebie doświadczeniem życia ze Zmartwychwstałym.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *