Ewangelia na 15 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.04.2017 wg św. Mateusza 28, 1-10 z komentarzem:

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem».

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Komentarz do Ewangelii 15 kwietnia:

W półmroku, o brzasku dnia, dwie kobiety idą w kierunku grobu Jezusa. One szukają umarłego, spodziewają się zobaczyć martwe ciało, chcą płakać i przeżyć żałobę. Jednak szukają takiego Jezusa, którego nie ma! Czy są miejsca i chwile twojego życia, w których nie spodziewasz się znaleźć żywego i działającego Boga?

Gdy kobietom oznajmiano wieść o zmartwychwstaniu Jezusa, drżały ze strachu i równocześnie czuły radość. Jest to radość wypróbowana, głęboka, która doświadczyła gehenny śmierci. Te kobiety mogą doświadczyć radości Zmartwychwstania, ponieważ towarzyszyły Jezusowi w Jego męce. Jaka jest twoja radość u końca Triduum Paschalnego?

Moment spotkania między Zbawicielem świata i dwoma prostymi kobietami tchnie niezrównaną łagodnością, majestatem i poczuciem jedności. Obydwie kobiety nie mówią ani jednego słowa, ale rzucają się do nóg Jezusa. Oddają najgłębszy hołd potędze Życia i Miłości. Czy pamiętasz chwile, w których ta potęga ukazywała się w twoim życiu? Mów do Boga żyjącego i obecnego tutaj i teraz. Oddaj w duchu pokłon Zmartwychwstałemu Panu. Rozmawiaj z nim o twojej radości, o mocy Życia i mocy Miłości w twoim życiu.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *