Ewangelia na 15 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.12.2016 wg św. Łukasza 7, 24-30 z komentarzem:

Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka.

On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on».

I cały lud, który Go słuchał, nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego.

Komentarz do Ewangelii 15 grudnia:

Działalność apostolska Jana Chrzciciela opierała się na przemawianiu do tłumów. Tak samo kapłan na niedzielnej mszy świętej posługuje się słowem, aby ukazać i opisać dzieje zbawienia. Czasami może ci się to wydawać nudne. Jedno jest pewne, tak jak dawniej, tak i dziś – fajerwerków nie będzie. Zostaniesz ty i Żywe Słowo.

Ludzie słuchający świętego Jana nawrócili się, ponieważ zrozumieli i przyjęli słowa prawdy, a przy tym odrzucili wiele innych, powierzchownie dobrych racji. Teraz przed nimi następny wybór. Po nauczaniu Jana Chrzciciela, człowieka żyjącego na pustyni, przychodzi Chrystus, pijący i zasiadający z grzesznikami. Jest to nowy styl, ale czy ty jesteś w stanie zmienić swoją wizję Kościoła?

Trudno jest uwierzyć, że w niedoskonałych ludziach działa doskonała łaska Boża. A jednak Jezus powołał Apostołów i ich następców do czynienia widzialnych znaków, pod którymi działa niewidzialny Boży Duch. Pomódl się dzisiaj za współczesnych proroków, którym zlecono głoszenie Dobrej Nowiny, aby potrafili przekazywać Bożą łaskę, nie dodając do niej nic od siebie.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *