Ewangelia na 14 września 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.09.2023 wg św. Jana 3,13-17 z komentarzem:

Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Komentarz do Ewangelii na 14 września:

Spójrz na Jezusa wiszącego na krzyżu. On Cię tak umiłował, że oddał za Ciebie Swoje życie. Bóg posłał własnego Syna, abyś Ty nie zginął, ale mógł żyć w pełni. Może czasem czujesz się przytłoczony własną słabością, upadkami. Bóg Cię nie potępia. Podnosi Cię z Twoich upadków. Jesteś umiłowany przez Boga. Czy odczuwasz tę miłość? Miłość Boga-Ojca do Ciebie – Jego dziecka?

Jakie uczucia wzbudza w bobie Krzyż? Czy myślisz, że jest to największy znak miłości Boga do Ciebie? Może widzisz w nim tylko cierpienie? Spróbuj spojrzeć na krzyż z miłością. Zobacz Jezusa, który z miłości do Ciebie zmarł na Krzyżu.

Gdy popatrzysz na miłość, jaka bije z Krzyża, całe Twoje życie może nabrać innej perspektywy. Może pytasz w obliczu cierpienia, „dlaczego ja”? Czy prosiłeś kiedyś Jezusa, aby pomógł tobie dźwigać krzyż życia? On zna tę drogę, przeszedł nią będąc człowiekiem. Może dziś jest ten czas, abyś zaprosił Pana do tego, co w twoim życiu najcięższe? Poproś dziś Pana, aby nauczył cię patrzenia na krzyż z miłością, pomódl się o tę Bożą perspektywę Krzyża.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *