Ewangelia na 14 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.09.2019 wg św. Jana 3, 13-17 z komentarzem:

Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Komentarz do Ewangelii na 14 września:

Wąż na palu, który został wywyższony przez Boga, stał się ratunkiem dla tych, którzy od ukąszenia jadowitych węży mogli umrzeć. Dlaczego Bóg po prostu nie zabił węży? Może chciał nauczyć lud wybrany zaufania? Może chciał nauczyć posłuszeństwa? Bo jak inaczej nauczyć się prawdziwie wierzyć, jeżeli wiara nie będzie poddawana próbie?

Dlaczego w takim razie nie szukać ratunku w krzyżu Jezusa? Przecież ten symbol wiary kieruje nasze myśli wprost do Boga, który może nas wybawić z każdego niebezpieczeństwa. Zadaj sobie pytanie: jaka jest twoja wiara w zbawczą moc sakramentu pokuty? Przystępujesz do niego z nadzieją, czy z obawą?

Syn Boży nie przyszedł by potępiać, ale by zbawiać. Nie potępia tych, którzy czynią zło, choć same złe czyny gani. Bóg chce nas zbawić. W swojej miłości do nas przyzwala na zło przez nas wykonywane, gdyż dał nam wolną wolę nie po to, by ją ograniczać. Na ile potrafisz zaufać Bogu, że On pragnie twojego zbawienia? Proś o Ducha Świętego, by pomagał ci stać pod sztandarem krzyża, pod sztandarem Jezusa, abyś potrafił być Bogu wierny.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *