Ewangelia na 14 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.01.2020 wg św. Marka 1, 21-28 z komentarzem:

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał.

Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”.

I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Komentarz do Ewangelii na 14 stycznia:

Gdy Jezus naucza, nie tylko słowa są ważne. Wszyscy zgromadzeni byli zdumieni już samym sposobem Jego mówienia, bo uczył jak Ten, który ma władzę. Słowa Jezusa mają moc poruszyć do głębi ludzkie serca i je przemienić. Zawsze kiedy uczestniczysz w liturgii lub kiedy czytasz Pismo Święte, odwieczne Słowo działa w twoim sercu, aby wydać owoc w swoim czasie.

Nauczanie Jezusa dotknęło też osobę opętaną. Jezus mocą słowa wyrzuca złego ducha i nie pozwala mu mówić. To wydarzenie jeszcze bardziej poruszyło serca tych, którzy go słuchali i choć nie rozumieli, wiedzieli, że to „nauka z mocą”. Kiedy ostatnio pozwoliłeś Słowu Boga poruszyć swoje serce?

Jezus zawsze przemawia tak samo, a Jego słowo zawsze ma moc wyrzucać to, co złe w tobie. Teraz też pragnie uwolnić twoje serce od zła, które chce cię zdominować. Pragnie zadziwić cię Swoją mocą, ale przede wszystkim miłością, jaką cię obdarza i z jaką się o ciebie troszczy. Wsłuchaj się w Jego słowo i pozwól Mu działać. Zauważ jakie emocje rodzą się teraz w twoim sercu. Porozmawiaj z Jezusem i powiedz Mu o swojej codziennej modlitwie oraz o tym, jak Go słuchasz. Poproś Go o odkrycie mocy Jego słowa.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *