Ewangelia na 14 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.10.2021 wg św. Łukasza 11, 47-54 z komentarzem:

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: „Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą.

Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”.

Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

Komentarz do Ewangelii na 14 października

Jezus przychodzi do jednego z faryzeuszy na obiad. Zasiada do stołu, nie obmywszy wcześniej rąk, jak nakazywało prawo żydowskie. Swoim zachowaniem wzbudza niezadowolenie wśród pobożnych Żydów. Jezus doskonale znał Prawo, chciał jednak pokazać, co jest prawdziwą istotą pobożności i wiary.

Faryzeusze i uczeni w Prawie tak byli skupieni na drobiazgowym wypełnianiu wszystkich nakazów i zakazów, że nie umieli dostrzec, jaki jest ich właściwy sens. Zwracali uwagę na to co formalne, zapominając, że ich wypełnianie nie jest celem samym w sobie. Życie zgodne z przykazaniami ma prowadzić do spotkania z Bogiem, do wejścia z Nim w żywą relację.

Faryzeusze spotykając się z obiecanym Mesjaszem, nie umieli Go rozpoznać. Ich umysły i serca były zamknięte na spotkanie z Bogiem. Zastanów się, czym dla ciebie jest wiara. Może ogranicza się do zachowywania tradycji, tego co zewnętrzne… Czy spotykasz się z Bogiem, który przychodzi do ciebie w Słowie, w Eucharystii, na modlitwie? Na koniec poproś Ducha Świętego, aby otwierał twoje serce na żywą, pełną miłości relację z Bogiem.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *