Ewangelia na 14 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.02.2017 wg św. Łukasza 10, 1-9 z komentarzem:

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.

Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi”! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.

W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”».

Komentarz do Ewangelii 14 lutego:

Na kartach Biblii wielokrotnie natrafiamy na opisy mówiące, że za Jezusem szły tłumy. Każdej z osób podążającej za Chrystusem towarzyszyła inna motywacja. Jedni szukali atrakcji i wrażeń; inni szli, by uzyskać uzdrowienie z konkretnego schorzenia. Byli też ci, którzy uwierzyli Jezusowi i przyjęli Jego naukę jako dobro, którym trzeba się dzielić z innymi.

Częste jest przekonanie, że owi robotnicy to księża czy siostry zakonne i tylko oni. Jednak wezwanie Chrystusa: „Idźcie i głoście światu Ewangelię” skierowane jest do każdego człowieka. Każdy wypełnia je według tego, jakimi darami obdarzył go sam Pan Bóg. Każdy jest misjonarzem w środowisku, w którym żyje. W pierwszym rzędzie poprzez świadectwo swojego życia w duchu Ewangelii.

Uczniowie Jezusa byli prostymi ludźmi. Żadni geniusze czy wybitni poeci, którzy mogliby zachwycać swoimi mowami. Uczniowie Jezusa to osoby, które spotkały Mesjasza i poznały Jego naukę. To są świadkowie, którzy chcą dzielić się z nami swoją radością z tego spotkania. Jezus wie, że misja uczniów zakończy się powodzeniem, bo nie działają oni o własnych siłach, lecz ich siłą jest Chrystus. Każdy jest wezwany do głoszenia Ewangelii. Każdy jest posłany z łagodnością, bo największą bronią jest miłość. Uczniowie Jezusa walczą miłością. Poproś Go dzisiaj o taką waleczną miłość.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *