Ewangelia na 14 listopada 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.11.2020 wg św. Łukasza 18, 1-8 z komentarzem:

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać:

„W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!» Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: «Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie»”.

I Pan dodał: „Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

Komentarz do Ewangelii na 14 listopada:

Jezus opowiedział przypowieść, używając przykładu negatywnego. Namawia w nim do wytrwałości w modlitwie poprzez przykład przełamania niechęci aroganckiego, niesprawiedliwego człowieka. Tym bardziej zatem możemy spodziewać się łaski od miłującego nas Boga. Opowieść pokazuje jednocześnie, jak bardzo dobre zasady życia codziennego odzwierciedlają sposób kształtowania naszego życia duchowego. Przyjrzyj się swoim odczuciom. O co chciałbyś prosić Boga z wytrwałością?

Początek tego opowiadania, czyli „przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”, wskazuje także na pewien aspekt modlitwy ignacjańskiej, który nazywamy kontemplacją w działaniu. To właśnie może oznaczać: „zawsze powinni się modlić”. „Zawsze, wszystko, wszędzie” może być aktywną modlitwą, kontemplacją w działaniu, uważnym i z dobrą intencją wykonywaniem codziennych czynności. Na co chciałbyś zwrócić dziś szczególną uwagę, aby było takim modlitewnym, kontemplatywnym działaniem?

Rozważ także potrzebę ufnej, systematycznej modlitwy nie tylko w jakiejś sprawie, ale dla samego czasu pozostawania, wyłącznie, w świadomości o Bożej obecności. Taka modlitwa pomaga wytrwać w wierze i uzdalnia nas do działania zgodnie z wolą Boga. Na zakończenie tej medytacji porozmawiaj z Jezusem o swoich refleksjach. Poproś Go o pomoc w trwaniu w modlitwie systematycznej, a przez to o łaskę wytrwałego dążenia do kontemplacji w działaniu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *